Ceník a podmínky spolupráce

Nejsem vázana smlouvou se zdravotní pojišťovnou, mé služby jsou proto hrazeny v hotovosti na místě. 

Osobní setkání (50-55 min)

Párové či rodinné setkání (80min)

800 - 1000 Kč

1200 Kč

Číslo účtu: 670100-2201534278/6210

Na každé setkání je třeba se domluvit osobně. Můžete se objednat mailem nebo telefonicky.


V případě změny nebo zrušení termínu je klient povinnen odhlásit se z domluveného setkání a to nejpozději 24 hod před domluveným termínem. V opačném případě klient hradí celou částku za neuskutečněné sezení.

V některých případěch je možná individuální sleva po domluvě.

Pro naši spolupráci není potřeba doporučení od lékaře.

Zavazuji se k zachování důvěrnosti a mlčenlivosti vzhledem k informacím získaným při našem setkání.