O mně

Moje filosofie:

"Během života rosteme a učíme se dvěma způsoby. Jeden je radostný - učení podle inspirace a druhý je bolestný - učení podle despirace. Pojďme hledat cestu, jak despiraci přetavit v inspiraci.

Práce s dětmi je velmi obohacující. Děti jsou úžasné svou opravdovostí, vnímavostí a tvořivostí, ale zároveň potřebují naši péči a podporu na jedné straně, ale také hranice na straně druhé. Každé dítě má svůj potenciál k růstu, chce vyrůst a chce být zdravé. Když ho pochopíme, můžeme ho v tom lépe podpořit."

Vzdělání


Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci (rok ukončení 2004).

Absolvovala jsem pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii. Prezenční část jsem ukončila roku 2010, dále docházím na supervize v rámci Gestalt terapie. V roce 2017 jsem navštěvovala roční kurz Traumaterapie a následně Traumaterapie u dětí.

Své vzdělání neustále obohacuji, účastním se odborných kurzů, přednášek a konferencí.


Pracovní zkušenosti

  • 2005-2007: Pedagogicko-psychologická poradna Kladno
  • 2006-2009: Dětská psychiatrie FTN Krč
  • 2007-2015: Speciálně pedagogické centrum Hurbanova, Praha 4
  • 2015-dosud: Externí spolupráce Ambulance klinické psychologie Carpe Diem a PME Familienservis 
  • 2017-dosud: Externí spolupráce Aperio, KPMG, Sananim, Cesta domů

Pracovala jsem jak ve školském, tak zdravotnickém zařízením s dětmi všech věkových katergorií (od diagnostiky vývoje u kojenců, přes výchovné problémy batolecího věku, obtíže předškolního a školního období, až po práci s pubescenty a adolescenty). Od ukončení psychoterapeutického výcviku pracuji terapeuticky také s dospělými.