Kontakt

Terapeutické centrum

Mařákova 4, Praha 6

+420 608 211 097

bohunka.zbiralova@gmail.com

Číslo účtu: 670100-2201534278/6210