S čím mohu pomoci dospělým?

 • překonání složitých životních situací 
 • vztahové obtíže (partnerské neshody, obtíže ve vztazích na pracovišti, problémy ve vztazích s rodiči či dětmi)
 • pocity duševní či tělesné nepohody, psychosomatické obtíže
 • existencionální otázky, vývojové či přechodové krize (dospívání, rodičovství, krize středního věku, stárnutí apod.)
 • osobnostní rozvoj, sebepoznání 

S čím mohu pomoci dětem a rodičům?

 • výchovné otázky (zlobení, neklidné, snadno drážditelné dítě, výchovné styly, odměny, vzájemná spolupráce rodičů, určování a dodržování hranic)
 • školní problematika (adaptace na MŠ, ZŠ, problematické chování, obtíže ve školním kolektivu, domácí příprava na školu, školní fobie atd.)
 • obtíže v emoční oblasti (úzkostnost, deprese, časté střídání nálad, agresivita, strachy) 
 • problémy v rodině (vztahy se sourozenci, rozvodová či porozvodová problematika)
 • psychosomatické obtíže
 • další běžné dětské problémy (obtíže s jídlem, spaním, vylučováním, zlozvyky, dětské strachy, rituály, adaptace na příchod sourozence atd.)
 • náročné životní situace (úmrtí blízkého člověka, rozvod, změna bydliště, školy, napadení dítěte, šikana)
© 2017 Bohunka Zbíralová, tel: +420 608 211 097, email: bohunka.zbiralova@gmail.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!