O mně

Moje filosofie:

"Během života rosteme a učíme se dvěma způsoby. Jeden je radostný - učení podle inspirace a druhý je bolestný - učení podle despirace. Pojďme hledat cestu, jak despiraci přetavit v inspiraci.

Práce s dětmi je velmi obohacující. Děti jsou úžasné svou opravdovostí, vnímavostí a tvořivostí, ale zároveň potřebují naši péči a podporu na jedné straně, ale také hranice na straně druhé. Každé dítě má svůj potenciál k růstu, chce vyrůst a chce být zdravé. Když ho pochopíme, můžeme ho v tom lépe podpořit."

Vzdělání

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci (rok ukončení 2004).

Absolvovala jsem pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii. Prezenční část jsem ukončila roku 2010, dále docházím na supervize v rámci Gestalt terapie. V roce 2017 jsem navštěvovala roční kurz Traumaterapie a následně Traumaterapie u dětí.
V roce 2020 jsem absolvovala výcvik integrativní psychoterapie Instep.

Své vzdělání neustále obohacuji, účastním se odborných kurzů, přednášek a konferencí. 

Pracovní zkušenosti

  • 2015 - dosud Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe
  • externí spolupráce: Cesta domů, Carpe Diem, Aperio, Sananim,  Psychosomatická klinika, PME, KPMG
  • 2007-2015: Speciálně pedagogické centrum Hurbanova, Praha 4
  • 2006-2009: Dětská psychiatrie FTN Krč
  • 2005-2007: Pedagogicko-psychologická poradna Kladno

Pracovala jsem jak ve školském, tak zdravotnickém zařízením s dětmi všech věkových kategorií (od diagnostiky vývoje u kojenců, přes výchovné problémy batolecího věku, obtíže předškolního a školního období, až po práci s pubescenty a adolescenty). Od ukončení psychoterapeutického výcviku pracuji terapeuticky také s dospělými. Vedu psychoterapeutické skupiny pro dospělé a dospívající. Zabývám se psychologií pohybu. Našla jsem spojení mezi pohybem a terapií - terapii venku.

© 2017 Bohunka Zbíralová, tel: +420 608 211 097, email: bohunka.zbiralova@gmail.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!